x

Pour avoir cette information en français, regardez sur www.fourons.be, bien-être.

Prijs

Waar

Wanneer

Vooraf inschrijven

Wat meebrengen

Details

Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt.

Een CLB kan helpen bij vragen over:
•Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
•De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
•Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
•Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers ...

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school.
Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.

Hoe vind ik het CLB van mijn kind?

Elke school in Vlaanderen werkt samen met een CLB.
Welke school samenwerkt met welk CLB is te vinden op www.onderwijskiezer.be.
•Of je kan in de lijst van alle CLB's je provincie en gemeente selecteren.

Praten met een CLB-medewerker kan via de CLB-chat. (anoniem en veilig)

Brochure

Contact