x

Pour avoir cette information en français, regardez sur www.fourons.be, bien-être.

Prijs

Hulpverlening is gratis . Voor een consult bij de psychiater geldt het 3de betalerstarief

Waar

Kinderdagverblijf Campus Russelberg - contactpersoon: Lore EerlingsGerhagenstraat 58 bus 43980Tessenderlo


Kinderopvang Patapoef - contactpersoon: Annick JanssenStipstraat 13945Ham


Gemeentehuis - contactpersoon: Sharana Van GilsKoningin Astridplein 373970Leopoldsburg


Kind in nood - contactpersoon: Andrea DierckxNoordberm 653550Heusden-Zolder


CGG LITP West-Limburg - contactpersoon: Stefanie VerheemHarmoniestraat 93580Beringen


Sociaal Huis - NAC - contactpersoon: Leen VanderhoydonksPastorijstraat 303530Houthalen-Helchteren

Wanneer

Voor een gesprek met een medewerk(st)er van Kind in Nood, kan je terecht in de volgende gemeenten, steeds na het maken van een afspraak!

Vooraf inschrijven

Je kan bij Kind in nood terecht op afspraak.
Onderaan vind je de contactgegevens om een afspraak te maken.

Wat meebrengen

Als je een afspraak hebt gemaakt, bezorgt Kind in Nood je via mail of post papieren die je best al thuis invult en meebrengt naar de afspraak.
Neem ook je verwijsbrief, vroegere verslaggeving (als je die hebt) en enkele klevertjes van de mutualiteit mee..

Details

Als ouder wil je het beste voor je kind , jongere. Maar het loopt niet altijd zoals je zou willen. Moeilijk gedrag, eigen problemen , zorgen over de ontwikkeling van je kind of jongere maken het vaak moeilijk. Zeker als je ook nog zorgen hebt over geld , wonen , werk…
Opgroeien is niet altijd makkelijk . Als jongere kan je zelf ook problemen ervaren en vast komen te zitten.

Kind in Nood biedt psychologische , psychosociale , psychiatrische hulp aan kinderen/jongeren en hun ouders speciaal voor gezinnen die het moeilijk hebben op verschillende terreinen : financieel , huisvesting , werken , opleiding …

We werken altijd op afspraak . Afspraken kunnen doorgaan in de eigen gemeente , op het CGG , we kunnen ook aan huis komen.
Je kan je zelf aanmelden met een vraag , vaak worden mensen verwezen naar de Kind in Nood werking door huisarts, CLB , OCMW, ….

Er wordt altijd aangemeld via het secretariaat van het CGG. Als aan de telefoon duidelijk is dat er een vraag is voor de KIND in Nood werking , gaat de ankerpersoon van de gemeente waar je woont telefonisch contact met je opnemen om de vraag verder uit te klaren . We bekijken of het behandelaanbod van Kind in Nood een antwoord kan zijn op jouw hulpvraag. Indien ja , wordt er een intake gepland. . Indien neen wordt advies gegeven voor passende verwijzing.

Na het eerste gesprek volgt een teambespreking waar een behandelplan wordt opgesteld dat de hulpverlener met jou bespreekt alvorens de begeleiding/behandeling te starten.

Het hulpverleningsaanbod van Kind in Nood is gevarieerd. Naargelang jouw hulpvraag en verwachtingen zal er gekozen worden voor individuele therapie, gezinstherapie, groepstherapie, sociaal psychiatrische begeleiding en/of medicamenteuze ondersteuning. De duur en intensiteit van de behandeling zijn afhankelijk van jouw hulpvraag. We streven steeds naar een zo goed mogelijke zorg op maat.

Wij vinden samenwerking en afstemming met ander betrokken hulpverleners belangrijk.
Het kan gebeuren dat we samen met u en andere hulpverleners een overleg organiseren om de hulpverlening goed op mekaar af te stemmen .
Mits uw toestemming krijgen de huisarts en/of verwijzer dan ook een kennisgeving van het 1ste gesprek bij ons.. De huisarts of betrokken hulpverlener krijgt informatie over de evolutie van uw behandeling/begeleiding en wordt ook op de hoogte gesteld bij afronding of beëindiging van de behandeling/begeleiding. Indien u dit niet wenst, dient u dit duidelijk door te geven aan uw hulpverlener.

Brochure

Contact

CGG / LITP - Andrea Dierckx , coördinator Kind in Nood cgg.beringen@groeplitp.be 011 42 49 31Harmoniestraat 93580Beringen
Kind in Nood Hier vind je informatie over Kind in Nood in Tessenderlo en een link naar de website van het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheid)


CONTACTEER DE AANBIEDER
Uw bericht wordt verstuurd. Wij contacteren u binnenkort.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van uw aanvraag! Gelieve het later opnieuw te proberen of contacteer de website beheer (contact formulier in de footer).