x

Pour avoir cette information en français, regardez sur www.fourons.be, bien-être.

Prijs

Waar

Wanneer

Vooraf inschrijven

Wat meebrengen

Details

Aanvragen:

Vanaf 1 januari 2019 zijn er vijf Vlaamse uitbetalers die ervoor zorgen dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen: FONS, Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. Meer informatie over het groeipakket vind je terug op https://groeipakket.be

Startbedrag:

-Is je kind geboren voor 01/01/2019 dan blijf je recht hebben op het basisbedrag uit het oude systeem. De bedragen (per bijslagtrekkende) blijven behouden in de toekomst totdat je kind geen recht meer heeft op kinderbijslag.

-Elk kindje dat geboren wordt vanaf 01/01/2019 heeft recht op een éénmalig startbedrag van € 1122. Of het nu gaat over een eerste of een volgende geboorte, het bedrag blijft hetzelfde. Dit bedrag kan vanaf de 6e maand zwangerschap aangevraagd worden mits het voorleggen van een zwangerschapsattest dat de vermoedelijke geboortedatum vermeldt. Het startbedrag kan pas uitbetaald worden vanaf 2 maanden voor de geboorte.

-Vanaf 01/01/2019 heeft elk kind dat geadopteerd wordt, recht op een éénmalig startbedrag van € 1122. Het startbedrag kan aangevraagd worden door de adoptant als deze een verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie kan voorleggen. Kan je geen verzoekschrift voorleggen, kan je één van volgende documenten: "Buitenlandse adoptiebeslissing" of "Buitenlandse beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie". Het startbedrag zal pas uitbetaald worden van zodra het kind deel uitmaakt van het gezin.

Basisbedrag:

-Elk kind, geboren vanaf 2019 krijgt maandelijks een basisbedrag van 163.20 als financiële ondersteuning bij de opvoeding.

-Kinderen geboren voor 2019 behouden de basisbedragen van de huidige kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Schoolbonus:

-Dit is een jaarlijkse toeslag om de ouders financieel bij te staan in de opvoedingskosten voor hun kinderen. Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen die het basisbedrag ontvangen, ongeacht hun geboortedatum.

-Je krijgt de schoolbonus automatisch. Hij wordt betaald met het basisbedrag in augustus. Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind:

0 - 4 jaar: 20,40 euro

5 - 11 jaar: 35,70 euro

12 - 17 jaar: 51 euro

18 - 24 jaar: 61,20 euro

Sociale toeslag:

Gezinnen die het financieel iets moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen rekenen op een sociale toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinsgrootte.

JAARINKOMEN ≤ € 30.984 € 30.984 tot € 61.200

1 of 2 kinderen: € 51 per kind, per maand geen toeslag

Meer dan 2 kinderen: € 81,60 per kind, per maand € 61,20 per kind, per maand

Zorgtoeslagen:

(Half)Wezentoeslag:

Kinderen die al wees waren voor 01/01/2019 behouden hun wezenbijslag in het oude systeem.

Toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte:

Indien je kind bijzondere zorg nodig heeft, kan deze toeslag aangevraagd worden. Het bedrag is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Er zal éénzelfde systeem toegepast worden.

Pleegzorgtoeslag:

De bijslag die aan de bijslagtrekkende werd toegekend voor 01/01/2019 blijft behouden, zolang er geen wijziging is in de plaatsingmaatregel en er nog contact blijft tussen de bijslagtrekkende en het pleegkind.

Participatietoeslagen:

Kinderopvangtoeslag:

Gaat je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap vergund kinderdagverblijf en wordt de kost niet berekend op basis van je inkomen (trap 0-1)? In dit geval krijg je per opvangdag € 3.23.

Kleutertoeslag:

Deze toeslag is een duwtje in de rug voor de kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkende kleuterschool en bedraagt € 132.60. Als je kind bovendien voldoende aanwezig is in school, ontvang je als ouder nogmaals € 132.60 van zodra je kind 4 jaar oud is. Voor kinderen die 4 jaar worden in 2019 volstaat de inschrijving in de kleuterschool om recht te hebben op deze kleutertoeslag.

Brochure

Contact